Primaria Milcovul

FORMULARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Cerere unică pentru acordarea ajutorului social (ASF, VMG)

Cerere simplificata pentru acordarea ajutorului social

Cerere pentru acordarea unui ajutor de urgență

LEGISLAȚIA BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare

Ordonața de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

PROTECȚIA VICTEMELOR VIOLENȚEI

Adresă Primărie

Adresă poliție

Cerere Ordin de protecție

Minuta

Notă telefonică

PERSOANE CU HANDICAP COPII ȘI ADULȚI

Acte necessare instituționalizare persoane cu dizabilități

Cerere instituționalizare persoane cu handicap

Cerere tip anchetă

Cerere evaluare la domiciliu

Cerere tip persoane cu handicap- se completează doar de către persoana cu handicap

Cerere tip reevaluare

PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSNICE

Acte necesare instituționalizare persoane vârsnice

Cerere instituționalizare persoane vârsnice

PROTECȚIA COPILULUI

Cerere tip evaluare caz nou

Contract consiliere

Contract furnizare servicii

Plan de intervenții

Raport evaluare inițială

________________________________________________________________________

 Acte necesare Ajutor Social

Acte necesare alocației de stat și icc

Cerere alocație stat/ ICC/stimulent inserție

Adeverință stimulent inserție

Adeverință venit ICC

Acte necesare dosarului expertizare grad handicap

 

 

 

Powered By Website Baker