Primaria Milcovul

 Bugete locale 2017

Fișă sinteză 2017

Referat proiect buget, lista de investiții, buget multianual 2018-2020

Buget local venituri 2017

Proiecția veniturilor proprii

Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal 2017

Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor materiale 2017

Adresă ANAF

Situația privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA

Adrese sume buget 2017

Buget 2017

Adrese ANAF

Propunerea privind repartizarea pe trimestre

Adresă ANAF

Lista obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul local (2017)

Note de fundamentare 

Buget inițial 2017

Buget inițial

Hotărârea nr. 40 a C.J./08 03 2017

Hotărârea nr. 18/23 03 2017

Hotărârea nr. 19/23 03 2017

Bugete locale 2016

Situația veniturilor și cheltuielilor 30 09 2016

Situația activelor și datoriilor 30 09 2016 

Plăți restante și arierate 30 09 2016

Plăți restante 30 09 2016

Fluxul de trezorerie 30 09 2016

Balanța analitică 30 09 2016

Bilanț 30.09 2016

Contul de execuție buget local - cheltuieli

Contul de execuție buget local - venituri

Contul de rezultat patrimonial 30 09 2016

Bugete locale 2015

Proiect buget local - cheltuieli 2015 partea I

Proiect buget local - cheltuieli 2015 partea II

Proiect buget local - venituri 2015

 

Hotarari locale 2014

Proiect buget local pe anul 2014 - partea 1

Proiect buget local pe anul 2014 - partea 2

Proiect buget local pe anul 2014 - partea 3

 

Hotarari Locale 2013

Proiect buget local 2013 - cheltuieli pag 1

Proiect buget local 2013 - cheltuieli pag 2

Proiect buget local 2013 - venituri

Proiect bugetul de venituri proprii si subventii pe 2013 - cheltuieli

Proiect bugetul de venituri proprii si subventii pe 2013 - venituri

Referat proiecte de buget pe 2013

 

Fisa localitatii Milcovul

 

Impozite si taxe aprobate pe anul 2013 

Powered By Website Baker