Primaria Milcovul

Economico-Financiar 31 12 2016

 Situația fluxurilor de trezorerie 31 12 2016

Raport explicativ asupra dării de seamă contabile 31 12 2016

Situația cont 231( Investiții în curs) 31 12 2016

Balanța de la 01 01 2016 până la 31 12 2016

Bilanț 31 12 2016

Contul de rezultat patrimonial 31 12 2016

Contul de rezultat patrimonial 31 12 2016

Contul de execuție a bugetului local-venituri 31 12 2016

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii

Situația activelor fixe amortizabile și neamortizabile 31 12 2016

Contul de execuție al bugetului local-venituri 31 12 2016

Disponibil din mijloace cu destinație specială 31 12 201

Contul de execuție a bugetului local 51 02 01 03 

Contul de execuție a bugetului local 54.02.05

Contul de execuție a bugetului local 61.02

Contul de execuție a bugetului local 61.02.05

Contul de execuție a bugetului local 61.02. 50

Contul de execuție a bugetului local 65.02

Contul de execuție a bugetului local 65.02.03.02

Contul de execuție a bugetului local 65.02.50

Contul de execuție a bugetului local 66.02.08

Contul de execuție a bugetului local 67.02

Contul de execuție a bugetului local 67.02.03.02

Contul de execuție a bugetului local 67.02.03.07,67.02.05.01,67.02.05.03,67.02.50

Contul de execuție a bugetului local 68.02

Contul de execuție a bugetului local 68.02.05.02

Contul de execuție a bugetului local 68.02.06, 68.02.15.01

Contul de execuție a bugetului local 70.02

Contul de execuție a bugetului local 70.02.05.01

Contul de execuție a bugetului local 70.02.06, 70.02.50,74.02,.74.02.05.01, 74.02.05.02,83.02.03.30,84.02.03.01

Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local din trim. IV

Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale

Situația plăților efectuate la titlul 56 

Situația plăților efectuate la titlul 65

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări,servicii la finele perioadei, la data de 31 12 1016

Plăți restante-Total la data de 31 12 2016

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală 31 12 2016

Sinteza plăților restante și a arieratelor la data de 31 12 2016

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale 31 12 2016

Situația plăților efectuate și sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din F.E.N. post aderare

 

 Economico - Financiar 31.12.2015

 Balanta analitica 31.12.2015

Bilant  31.12.2015

Contul de executie 51.02.01.03.

Contul de executie 54.02.05

Contul de executie 61.02.05.

Contul de executie 61.02.50.

Contul de executie 65.02.03.02.

Contul de executie 66.02.08.

Contul de executie 67.02.03.

Contul de executie 67.02.05.

Contul de executie 68.02.05.

Contul de executie 68.02.15.01.

Contul de executie 70.02.05.01.

Contul de executie 70.02.06

Contul de executie 70.02.50.

Contul de executie 74.02.05.01

Contul de executie 74.02.05.02

Contul de executie 83.02.03.30

Contul de executie 84.02.03.01.

Contul de executie al bugetului local - cheltuieli

Contul de executie al bugetului local- venituri

Contul de rezultat patrimonial 31.12.2015.

Plati restante 31.12.2015

Situatia arieratelor 31.12.2015.

Situatia fluxului de trezorerie 31.12.2015

Situatia persoanelor cu handicap 31.12.2015.

 

Economico - Financiar 31.06.2015 

Balanta 31.06.2015

Bilant 31.06.2015

Contul de executie - cheltuieli 31.06.2015

Contul de executie - venituri 31.06.2015

Contul de rezultat patrimonial 31.06.2015

Fluxul de trezorerie 31.06.2015

Plati restante 31.06.2015

Situatia activelor si datoriilor financiare 31.06.2015

Situatie privind protectia copilului 31.06.2015

 

Economico - Financiar 31.12.2014

Balanta- 31.12.2014

Bilant - 31.12.2014

Contul de executie - cheltuieli 31.12.2014

Contul de executie - venituri 31.12.2014

Contul de rezultat patrimonial 31.12.2014

Fluxul de trezorerie 31.12.2014

Plati restante sfarsit an 2014

Raport dare de seama 31.12.2014

Sinteza platilor restante si a arieratelor 31.12.2014

Situatia activelor si datoriilor financiare 31.12.2014

Situatia privind protectia copilului 31.12.2014

Situatia veniturilor si cheltuielilor 31.12.2014

Veniturile, cheltuielile si excedentele bugetelor locale 31.12.2014

 

Economico - Financiar pe anul 2014

 

Balanta - semestrul I 2014

Bilant - semestrul I 2014

Contul de executie pe cheltuieli - semestrul I 2014

Contul de executie pe venituri - semestrul I 2014

Fluxul de trezorerie - semestrul I 2014

Rezultatul patrimonial - semestrul I 2014

Situatia arieratelor - semestrul I 2014

Situatia veniturilor si cheltuielilor - semestrul I 2014

Situatia cu beneficiarii de asistenta sociala - semestrul I 2014

 

Economico - Financiar pe anul 2013

 Balanta sintetica sfarsit an 2013

Situatii inchidere an 2013 - partea 1

Situatii inchidere an 2013 - partea 2
 

 

Economico - Financiar pe anul 2012

 Balanta sintetica 2012

Contul de executie buget local - cheltuieli 31.12.2012

Contul de executie buget local - venituri 31.12.2012

Contul de executie bugetul de venituri proprii - cheltuieli 31.12.2012

Contul de executie bugetul de venituri proprii - venituri 31.12.2012

Contul de executie patrimonial 31.12.2012

Flux trezorerie 31.12.2012

Protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.12.2012

Situatia activelor si datoriilor 31.12.2012

Situatia modificarilor in structura activelor nete 31.12.2012

Situatia veniturilor si a cheltuielilor 31.12.2012

Situatie plati restante 31.12.2012


Pentru vizualizarea documentelor postate anterior apasati aici

Powered By Website Baker