Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Hotararea nr.1 din17.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.2 din 17.01.2019 privind organizarea retelei de invatamant preuniversitar la nivelul comunei Milcovul 2019 – 2020

Hotărârea nr. 3 din 17.01.2019 privind validarea modoficarilor efectuate in bugetul local al comunei Milcovul

Hotărârea nr. 4 din 17.01.2019 privind prelungirea valabilitati PUG-ului comunei Milcovul

Hotărârea nr. 5 din 21.02.2019 privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Milcovul

Hotărârea nr. 6 din 21.02.2019 pentru stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazul violentei domestice

Hotărârea nr. 7 din 21.02.2019 privind aderarea UAT Comuna Milcovul la sistemul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitati de audit intern

Hotărârea nr. 8 din 25.02.2019 pentru amdatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de uitilitatile publice pentru serviciul de transport public local

Hotărârea nr. 9 din 25.02.2019 privind completarea Anexei la hotararea nr 6 din 28.04.2014 prvind denumirea strazilor comunei Milcovul

Hotarârea nr. 10 din 28.03.2019 privind concesionarea terenului in suprafata de 574 m² situat T24 parcela 2396 intravilan comuna Milcovul

Hotarârea nr. 11 din 28.03.2019 privind neasuparea responsabilitati organizari si derulari procedurilor pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli ale Romaniei

Hotărârea nr. 12 din 18.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 13 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei pe 2019 si bugetul multianuala 2020 – 2022

Hotărârea nr. 14 din 18.04.2019 privind aprobarea obiectivelor de investitie pe 2019

Hotărârea nr. 15 din 18.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor pe anul fiscal 2020

Hotărârea nr. 16 din 18.04.2019 privind aderarea UAT Comuna Milcovul prin consiliul local la Ascociatia ”COMUNITATEA DE COMUNE VRANCEA SUD”

Hotărârea nr. 17 din 09.05.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe 2018

Hotărârea nr. 18 din 09.05.2019 privind aprobarea executiei bugetului local trimestru I 2019

Hotărârea nr. 19 din 09.05.2019 privind aprobarea indicatorilor economico-financiari pentru obiectivul de investitie ”Reparatie Capitala” si extindere gradinita

Hotărârea nr. 20 din 09.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a comunei in proprietatea privata a comunei a Magaziei de lemne a gradinitei comunei Milcovul

Hotărârea nr. 21 din 09.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a comunei in proprietatea privata a comunei a imobilului constructie fosta Scoala tip 4 ani

Hotărârea nr. 22 din 09.05.2019 privind trecerea din proprietatea publica a comunei in proprietatea privata a comunei a imobilului Camin Cultural

Hotărârea nr. 23 din 09.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe 2019

Hotararea nr.24 din 07.06.2019 privind aprobarea achizitionari a imobilului teren in suprafata de 1899 mp situat in intravilanul satului Milcovul

Hotararea nr.25 din 04.07.2019 privind avizarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local

Hotararea nr.26 din 04.07.2019 privind schimbarea denumirilor unor strazi din comuna Milcovul

Hotararea nr.27 din 04.07.2019 privind rectificarea bugetului local pe 2019

Hotararea nr.28 din 04.07.2019 privind insusirea evaluarii terenului in suprafata de 1899 mp intravilan satului Milcovul

Hotararea nr.29 din 04.07.2019 privind stabilirea tarifului pentru prestatile de care beneficiaza utilizatori cu contract de prestari servicii salubritate

Hotararea nr.30 din 04.07.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori fara contract incheiat cu operatorul de salubritate din comuna

Hotararea nr.31 din 30.07.2019 privind alegrea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.32 din 30.07.1019 privind notificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare din Focsani si Golesti

Hotararea nr.33 din 13.08.2019 privind mandatarea Primarului ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Hotararea nr.34 din 13.08.2019 privind aprobarea indicatorilor econamici pentru investitia Modernizare Strada Scolii

Hotararea nr.35 din 13.08.2019 privind inregistrarea in inventarul domeniului public al comunei a unei suprafete de teren de 1899 mp arabil

Hotararea nr.36 din 26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind investitia Reabilitare Magazie Lemne Scoala Gimnaziala

Hotararea nr.37 din 26.09.2019 privind modoficarea tarifului de salubrizare pentru prestatiile de care beneficiaza utilizatori cu contract

Hotararea nr.38 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr.39 din 24.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.40 din 24.10.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local

Hotararea nr.41 din 24.10.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primariei si aprobarea organigramei

Hotararea nr.42 din 24.10.2019 privind aprobarea infiintari regulamentului de organizare si functionare si a organigramei serviciului voluntar situatii de urgenta

Hotararea nr.43 din 28.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2020

Hotararea nr.44 din 28.11.2019 privind aprobarea actului aditional la contractul nr.4.001 din 02.12.2009 referitaor la spatiul pentru farmacie

Hotararea nr.45 din 28.11.2019 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul Infiintarea unui sisitem de distributie gaze naturale

Hotararea nr.46 din 28.11.2019 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru Infiintarea unui sistem distributie gaze naturale

Hotararea nr.47 din 28.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr.48 din 12.10.2019 privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru inregistrarea,evidenta si radiera vehiculelor

Hotararea nr.49 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr.50 din 18.12.2019 privind numirea dirigintelui de santier pentru supravegherea lucrarilor Extinderea retelei de canalizare in continuare POIM

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support